Hvad skal en Case-fremlæggelse indeholde!?

Hvad skal en Case-fremlæggelse indeholde!?

Når du skal fremlægge et caseforløb på en øvedag, skal du:

 • Beskrive, hvordan forløbet har udviklet sig over de 4 behandlinger
 • Beskrive, hvilke tanker gør du dig om fremtidlige behandlinger og tiltag.

  Beskrivelsen skal være på mellem ½ – max 1 (A4-side med bogstavstørrelse 12), og underviseren skal have tilsendt en kopi af journal og beskrivelse, senest en uge før fremlæggelse på mail rikke@godthjaelp.dk, med overskriften FREMLÆGGELSE.

Ud over den skriftlige beskrivelse skal du mundtligt præsentere forløbet til de fremmødte på øvedagen.

 • Hvem er patienten – køn, alder, stilling, andet relevant.
 • Vær opmærksom på GDPR. Sørg for at anonymisere din patient.
 • Fortæl hvad patienten kom med af problematikker.
 • Beskriv, hvilke overvejelser du har gjort dig i forhold til ”bi-problematikker” patienten fortæller om, som vedkommende måske ikke selv har set som en problematik, men som hænger sammen med dit billede af diverse ubalancer.
 • Hvilken behandlingsstrategi har du brugt gennem forløbet? Har du haft en overordnet problemstilling du lagde vægt på – stress, fødevareintolerance, smertelindring eller andet?
 • Hvilke punkter gjorde du dig overvejelser om at benytte?
 • Hvilke punkter endte du med at benytte?
 • Var der en behandlingsform du lagde mere vægt på? – Farver, Frekvenser, Posturologi, andet? Begrund dit valg.
 • Har du givet din patient nogle anbefalinger som kosttilskud, øvelser, redskaber andet?
 • Og blev dit råd fulgt?

Der afsættes 20 minutter til fremlæggelse og 10 min til at svare på spørgsmål.


rikke-godthjaelp

Kurser & Uddannelse
Godthjælp Kurser & Uddannelse

Tilmeld dig her

Krav til Uddannelse

Krav for at blive eksamineret AuriculoTerapeut / Øre Akupunktør

Varighed og fremmøde

Selve uddannelsen tager halvandet år. Hvis du mangler nogle af basisfagene, kan det være en god idé at gå i gang med dem, inden du starter på uddannelsen, alt efter hvor meget tid, du har til rådighed. På den måde, kan uddannelsestiden blive lidt længere for dig.

Du modtager 334 timers undervisning. Disse 334 timer er fordelt på E-learning, Webinar og klasseundervisning. Undervisningen er fordelt på weekender og hverdage. Se alle undervisningsdatoer for hold 4 her

 

Fravær

Du må maksimalt have 10% fravær.

Forberedelse

Du skal regne med at bruge tid uden for selve undervisningen til bl.a. læsning, gruppe arbejde og behandlinger.

Krav vedr. behandlinger

Modtaget og dokumenteret minimum en Auriculoterapeutisk behandling fra 2 forskellige behandlere.
10 behandlinger fordelt på 3 patienter gives, minimum 2 behandlinger per patient. Disse behandlinger kan ikke være på medstuderende. 4 af disse behandlinger, samt case fremlægges på Øvedag.

Assistent

Der skal deltages på Auriculo Modul 1 og Modul 2, begge dage inklusive, som assistent.
Dette foregår tidligst i 2. semester.
Der kan gives dispensation, således at den studerende kan deltage 2 andre relevante dage som assistent.

Fremlæggelser

Der gives 4 behandlinger, samt fremlægges case på øvedag i 2. semester eller derefter. Se punkt 2 under ”behandlinger”. Læs mere om hvad en Case-fremlæggelse skal indeholde her.

Eksamen

Skriftlige eksamen:

 • AuriculoTerapi, 2 timer
 • Posturologi, 2 timer

Der må ikke benyttes hjælpemidler til skriftlig eksamen.

Mundtlig-praktisk eksamen, 2 timer:

 • Ukendt patient
 • Undersøgelse og interview, 30 minutter
 • Forberedelse, 20 minutter
 • Fremlæggelse af diagnose og behandlingsplan, 20 minutter
 • Behandling, 30 minutter
 • Censor og eksaminator evaluerer med hinanden, 10 minutter
 • Eksaminanden modtager afgørelsen “bestået/ikke bestået” samt evaluering, 10 minutter

Til mundtlig-praktisk eksamen, må du have alle dine bøger, noter og andre hjælpemidler med.

Basisfag

For at gå til eksamen, stilles de samme krav der stilles til alle andre RAB godkendte uddannelser. Det betyder at hvis du allerede er Sygeplejerske, Fysioterapeut, Social- og Sundhedsassistent, ergoterapeut, eller allerede er RAB godkendt alternativ behandler, kan du få merit ved at fremvise dine eksamensbeviser.

Mangler du ovenstående – eller noget af det, er der mange muligheder, alt efter hvor du bor i landet. Vi anbefaler at du undersøger om den forening gerne vil være medlem af, godkender den undervisning i de medicinske fag, du har planer om at tage, og at du er opmærksom på at der skal være en fremmøde-eksamen i fagene.

Kontakt os evt. for at høre mere.

Skriv til rikke@godthjaelp.dk
Eller ring på: 25 11 45 41

Læs om RAB krav her.


rikke-godthjaelp

Kurser & Uddannelse
Godthjælp Kurser & Uddannelse

Tilmeld dig her

E-leraning for novicer

E-learning  for novicer

Altid klart!  Lige når det passer dig!
Kurset er af 2 timers varighed og når du har købt kurset har du adgang for livstid!

Dette E-learning kursus er særligt egnet til dig:

 • – der aldrig har aldrig har modtaget undervisning i ØreAkupunktur/AuriculoTerapi
 • – der har modtaget undervisning i ØreAkupunktur/AuriculoTerapi for længe længe siden
 • – der har modtaget undervisning i ØreAkupunktur uden at der var indblik i Den Franske Metode / AuriculoTerapi

Dette OnlineKursus henvender sig både til dig der er ny i behandlerverden og til behandlere. Ikke bare akupunktører, men også f.eks. massører, zoneterapeuter eller psykoterapeuter kan have glæde af at lære øre-akupunktur. Det samme gælder andre sundhedsfagligt uddannede, f.eks. sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, læger o.l.

Hvordan foregår OnlineUndervisning?

Underviser:

Rikke Godthjælp er uddannet Akupunktør og Zoneterapeut i 2003 fra Helseskolen i Søborg. Blev allerede under sin grunduddannelse til akupunktør betaget af Posturologi, Auriculoterapi og Auriculomedicin. LÆS MERE HER:

Til dagligt underviser og behandler Rikke Godthjælp i sit Institut – GODTHJÆLP Institute ved Søerne på Østerbro, i hjertet af København: www.godthjaelp.dk


Godthjaelp_elever3.JPG    Godthjaelp_elever1.JPG

 

RAB-logo-guld-godthjaelp.jpeg

Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. 
Hør mere i din forening.

Tider

Lige præcis når det passer dig!

Køb nu

Priser

Livstidspris 195,00

 


Hvor henne?

Vores kurser og uddannelse kan tages både i København og i Jylland i Hovedgaard

Kurser og uddannelser

Er du i tvivl, om du skal tage en uddannelse eller blot starte med et kursus, så læs mere her:

RAB-logo-guld-godthjaelp.jpeg

Alle kurser er RAB godkendt i PA, DA, FDZ, TKZ m.fl. 
Hør mere i din forening.

ØreAkupunktur Uddannelse/AuriculoTerapi RAB-godkendt!

Øre Akupunktur Uddannelse / AuriculoTerapi RAB-godkendt! 2020

24. januar 2020 – August 2021
Bliv RAB godkendt Øre Akupunktør som det eneste sted i landet

Som Øre Akupunktør kan du gøre en forskel for mange mennesker:

– bl.a. lære du at hjælpe folk med allergier, mave/tarm-lidelser, barnløshed og andre hormonelle ubalancer. Du vil lærer at hjælpe dem, der har fået stress og er psykisk udfordrede. Du vil også lære at behandle hudproblematikker som eksem og akne, samt smerter i muskler, led og nerver.
Kropsholdning er vigtig i forhold til smerter i muskler, led og nerver, det lærer du at behandle med Posturologien, som også har en stor indflydelse på psykiske ubalancer.

For komplet oversigt over kurser og indhold, se her.

Uddannelsen indeholder 299 timers undervisning, fordelt som følger:
 • 99 timer: Teori klassetimer
 • 81 timer: Praktisk træning klassetimer
 • 40 timer: E-learning
 • 43 timer: Egen Praksis
 • 6 timer: Mundtlig/praktisk og skriftlig eksamen
Du vil blive undervist i:
 • Grundlæggende AuriculoTerapi / Øre Akupunktur
 • AuriculoMedicin – frekvenser og fødevaretest
 • Posturologisk behandling – holdningskorrektion
 • ChromoTerapi – behandling med lys og farver
 • Behandling af specifikke lidelser
 • Traditionel Kinesisk Medicin
 • Patienthåndtering, lovgivning og journaloptagelse
 • Stikteknikker, sikkerhed, hygiejne og brug af forskellige nåletyper
 • Brug af redskaber og test
 • Specialiseret træning
 • Behandling af hinanden og patienter
 • Masser af øve- og spørgetid

Du skal være opmærksom på at en del at uddannelsen er selvstudie, gruppearbejde og behandlingstid. Se de øvrige krav her.

FOr at kunne gå til eksamen:

Da denne uddannelse er RAB godkendt, stilles der særlig krav for at holde et højt uddannelsesniveau.

Målgruppe:

Alle interesserede er velkomne på Øreakupunkturuddannelsen. Interesserer du dig for kroppen, psyken og behandling – og har du lyst til at hjælpe andre mennesker, kan du gå i gang. Vi anbefaler vi at du går i gang med at læse anatomi/fysiologi med det samme. Er du allerede sundhedsfagligt uddannet, får du selvfølgelig merit for dette. Det gælder f.eks. hvis du er fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, læge, ergoterapeut eller lignende, eller hvis du i forvejen er RAB godkendt i et andet fag, f.eks. zoneterapi, massage, KST-terapi, psykoterapi osv.

Start datoer for hold Auriculo 2AA & Auriculo 2KBH 2020:

 • Aarhus: d. 17. januar 2020
 • København: d. 24. januar 2020

Start datoer for hold Auriculo 3AA & Auriculo 3KBH 2020:

 • Aarhus: d. 21. august 2020
 • København: d. 28. august 2020

Undervisere:

Skolen holder et højt fagligt niveau og alle undervisere er uddannet Akupunktører, AuriculoTerapeuter / Øre Akupunktører, Posturologer, Læger, Fysioterapeuter eller Psykoterapeuter. Alle har mange års erfaring som undervisere og behandlere i egen klinik.

Hovedunderviser:

Rikke Godthjælp er uddannet Akupunktør og Zoneterapeut I 2003 fra Helseskolen i Søborg. Blev allerede under sin grunduddannelse til akupunktør betaget af Posturologi, Auriculoterapi og Auriculomedicin. AuriculoTerapien blev udviklet af den franske læge, biolog og ingeniør Dr. Paul Nogier, som sammen med et hold af forskere kortlagde, hvordan kroppen er afspejlet i øret. Han opdagede VAS – Vaskulært Autonomt Signal – og blev indstillet til en Nobelpris for dette i 1996.

Dr. Paul Nogier´s søn, Dr. Raphaël Nogier viderefører den dag i dag behandlingsformen især indenfor farveterapi og diagnosticering af huden. Dr. Raphaël Nogier og en anden stor personlighed indenfor faget; Dr. Michel Marignan er hovedkilden til Rikke Godthjælp´s store viden om AuriculoTerapi, AuriculoMedicin og Posturologi.

Rikke er blevet undervist af dem siden 2004, sammen med mange andre dygtige undervisere fra hele verden, som Dr. Anthony de Sousa, Pierre Magnin, Yves Rouxeville, Alain Coutté og Dr. Daniel Assis mf.

Efter- og videreuddannelse har altid været i fokus, og hun opdaterer sig løbende i ind- og udland; Frankrig, Italien, Norge, Tyskland, Holland og USA. Dette sikrer, at du modtager den bedste og mest opdaterede undervisning. Rikke har undervist i Øre Akupunktur og Posturologisk behandling på AkupunkturAkademiet siden 2010 og har efterfølgende udvidet med undervisning AuriculoMedicin og ChromoTerapi.

Til dagligt behandler Rikke Godthjælp i sin klinik ved Nørreport station i hjertet af København: www.godthjaelp.dk

Medlemskab

Tider

ØreAkupunktur Uddannelse / AuriculoTerapi RAB-godkendt!

31. august 2019 – Januar 2021

 • Auriculoterapi trin 1 (bog)
 • Auriculoterapi trin 2 (bog)
 • Blå trykpen (punktsøger)
 • S / H hammer (punktsøger)
 • ØreAtlas (hæfte)
 • Magneter x 4 styks
 • Neurostabs til såler, 1 sæt
 • Såler, indlæg mm til 1x sål

Værdi 2400 kr.

Køb nu

Priser

Normal pris:
DKK 33.795,00

Medl. af AkupunkturAkademiet:
DKK 32.495,00

Ratebetaling af uddannelsen over 14 måneder *se betingelser for depositum nederst på siden.:
DKK 3.000,00 + DKK 2.425,00 den 02/01-2020 + 13 x DKK 2.425,00 med 1 måned imellem (DKK 36.950,00 total)


Hvor henne?

Alle vores kurser og uddannelser kan tages enten i København og- eller Aarhus.

Kurser og uddannelser

Er du i tvivl, om du skal tage en uddannelse eller blot starte med et kursus, så læs mere her.

ØreAkupunktur Uddannelse/AuriculoTerapi RAB-godkendt! 2019

Øre Akupunktur Uddannelse / AuriculoTerapi RAB-godkendt! 2019

31. august 2019 – Januar 2021
Bliv RAB godkendt Øre Akupunktør som det eneste sted i landet.

Som Øre Akupunktør kan du gøre en forskel for mange mennesker:

– bl.a. lære du at hjælpe folk med allergier, mave/tarm-lidelser, barnløshed og andre hormonelle ubalancer. Du vil lærer at hjælpe dem, der har fået stress og er psykisk udfordrede. Du vil også lære at behandle hudproblematikker som eksem og akne, samt smerter i muskler, led og nerver.
Kropsholdning er vigtig i forhold til smerter i muskler, led og nerver, det lærer du at behandle med Posturologien, som også har en stor indflydelse på psykiske ubalancer.

For komplet oversigt over kurser og indhold, se her.

Uddannelsen indeholder 299 timers undervisning, fordelt som følger:
 • 99 timer: Teori klassetimer
 • 81 timer: Praktisk træning klassetimer
 • 40 timer: E-learning
 • 43 timer: Egen Praksis
 • 6 timer: Mundtlig/praktisk og skriftlig eksamen
Du vil blive undervist i:
 • Grundlæggende AuriculoTerapi / Øre Akupunktur
 • AuriculoMedicin – frekvenser og fødevaretest
 • Posturologisk behandling – holdningskorrektion
 • ChromoTerapi – behandling med lys og farver
 • Behandling af specifikke lidelser
 • Traditionel Kinesisk Medicin
 • Patienthåndtering, lovgivning og journaloptagelse
 • Stikteknikker, sikkerhed, hygiejne og brug af forskellige nåletyper
 • Brug af redskaber og test
 • Specialiseret træning
 • Behandling af hinanden og patienter
 • Masser af øve- og spørgetid

Du skal være opmærksom på at en del at uddannelsen er selvstudie, gruppearbejde og behandlingstid.
Se de øvrige krav her.

FOr at kunne gå til eksamen:

Da denne uddannelse er RAB godkendt, stilles der særlig krav for at holde et højt uddannelsesniveau.

Målgruppe:

Alle interesserede er velkomne på Øreakupunkturuddannelsen. Interesserer du dig for kroppen, psyken og behandling – og har du lyst til at hjælpe andre mennesker, kan du gå i gang. Vi anbefaler vi at du går i gang med at læse anatomi/fysiologi med det samme. Er du allerede sundhedsfagligt uddannet, får du selvfølgelig merit for dette. Det gælder f.eks. hvis du er fysioterapeut, sygeplejerske, jordemoder, læge, ergoterapeut eller lignende, eller hvis du i forvejen er RAB godkendt i et andet fag, f.eks. zoneterapi, massage, KST-terapi, psykoterapi osv.

Start datoer for hold Auriculo 1AA & Auriculo 1KBH 2019:

 • Aarhus: d. 24. august 2019
 • København: d. 31. august 2020

Start datoer for hold Auriculo 2AA & Auriculo 2KBH 2020:

 • Aarhus: d. 17. januar 2020
 • København: d. 24. januar 2020

Undervisere:

Skolen holder et højt fagligt niveau og alle undervisere er uddannet Akupunktører, AuriculoTerapeuter / Øre Akupunktører, Posturologer, Læger, Fysioterapeuter eller Psykoterapeuter. Alle har mange års erfaring som undervisere og behandlere i egen klinik.

Hovedunderviser:

Rikke Godthjælp er uddannet Akupunktør og Zoneterapeut I 2003 fra Helseskolen i Søborg. Blev allerede under sin grunduddannelse til akupunktør betaget af Posturologi, Auriculoterapi og Auriculomedicin. AuriculoTerapien blev udviklet af den franske læge, biolog og ingeniør Dr. Paul Nogier, som sammen med et hold af forskere kortlagde, hvordan kroppen er afspejlet i øret. Han opdagede VAS – Vaskulært Autonomt Signal – og blev indstillet til en Nobelpris for dette i 1996.

Dr. Paul Nogier´s søn, Dr. Raphaël Nogier viderefører den dag i dag behandlingsformen især indenfor farveterapi og diagnosticering af huden. Dr. Raphaël Nogier og en anden stor personlighed indenfor faget; Dr. Michel Marignan er hovedkilden til Rikke Godthjælp´s store viden om AuriculoTerapi, AuriculoMedicin og Posturologi.

Rikke er blevet undervist af dem siden 2004, sammen med mange andre dygtige undervisere fra hele verden, som Dr. Anthony de Sousa, Pierre Magnin, Yves Rouxeville, Alain Coutté og Dr. Daniel Assis mf.

Efter- og videreuddannelse har altid været i fokus, og hun opdaterer sig løbende i ind- og udland; Frankrig, Italien, Norge, Tyskland, Holland og USA. Dette sikrer, at du modtager den bedste og mest opdaterede undervisning. Rikke har undervist i Øre Akupunktur og Posturologisk behandling på AkupunkturAkademiet siden 2010 og har efterfølgende udvidet med undervisning AuriculoMedicin og ChromoTerapi.

Til dagligt behandler Rikke Godthjælp i sin klinik ved Nørreport station i hjertet af København: www.godthjaelp.dk

Medlemskab

Tider

ØreAkupunktur Uddannelse / AuriculoTerapi RAB-godkendt!

31. august 2019 – Januar 2021

 • Auriculoterapi trin 1 (bog)
 • Auriculoterapi trin 2 (bog)
 • Blå trykpen (punktsøger)
 • S / H hammer (punktsøger)
 • ØreAtlas (hæfte)
 • Magneter x 4 styks
 • Neurostabs til såler, 1 sæt
 • Såler, indlæg mm til 1x sål

Værdi 2400 kr.

Køb nu

Priser

Normal pris:
DKK 33.795,00

Medl. af AkupunkturAkademiet:
DKK 32.495,00

Ratebetaling af uddannelsen over 14 måneder *se betingelser for depositum nederst på siden.:
DKK 3.000,00 + DKK 2.425,00 den 30/08-2019 + 13 x DKK 2.425,00 med 1 måned imellem (DKK 36.950,00 total)


Hvor henne?

Alle vores kurser og uddannelser kan tages enten i København og- eller Aarhus.

Kurser og uddannelser

Er du i tvivl, om du skal tage en uddannelse eller blot starte med et kursus, så læs mere her.

Det siger vores kunder
Uddannelse og kurser ved Rikke Godthjælp er det bedste jeg har gjort for min klinik.Jeg får langt bedre og hurtigere resultater med øreakupunktur og den massive viden jeg har fået igennem årene, hos Rikke.Kvaliteten af undervisning via e-læring, spændende og overskueligt uddannelses-materiale, samt support via et kæmpe netværk af kollegaer fra flere lande, er uvurderlig og helt unikt for denne omfattende uddannelse.Rikke holder sig altid opdateret inden for øreakupunktur og deler gerne al viden med hendes elever og kollegaer.Rikke er virkelig dygtig, autentisk, hjertevarm og professionel til fingerspidserne.Forever fan - Vibeke Louise Findal Jensen.Ejer af KliniQ - Findal Akupunktur
Vibeke Louise Findal J.
Rikke er en fantastisk behandler. Dybt seriøs, omfavnende, klog og hun 'scanner' hele kroppen for at sætte ind i de rigtige steder. Rikke har bl.a. hjulpet mig af med en hel del nervesmerter efter en operation, som ingen andre kunne få bugt med. Jeg har stor respekt for hendes kunnen, og så er hun et helt vidunderligt menneske, som jeg har nydt at være i hænderne på. De bedste anbefalinger herfra!
Mette T.
Professionel, engageret, empatisk og behandling, der hjælper
Lone I.
Jeg har gået hos Rikke i over 10 år. Hun er den mest kompetente behandler, jeg til dato har mødt. Jeg er opereret for diskusprolaps, og bøvler ud over det, med angst efter et overfald for flere år tilbage, samt musearm bl.a pga kontorarbejde. Jeg ved ærlig talt ikke hvad jeg skulle gøre, hvis Rikke pludselig stoppede med at behandle - hun har reddet mig mange gange!! Jeg anbefaler hende til ALLE, næsten uanset hvad det omhandler.
Charlotte S.
Rikke er professionel og varm. Jeg bliver taget alvorligt, hørt og forstået. Jeg har haft gavnlig effekt på alt fra træt amme-arm til psykiske ubalancer. Mine børn er blevet behandlet mod myggestik og traumer i kroppen. Rikke hedder hjemme hos os "den søde læge med stikke-kiks". Jeg har haft positiv gavn af Rikke i over 15 år.
anemona Probert P.
Jeg er blevet behandlet af Rikke igennem mange år efterhånden Indledningsvis kom jeg på grund af trigeminus neuralgi, som gav mig smerter og medførte et stort medicinforbrug. Rikke hjalp mig af med medicinen, og det er flere år siden jeg har haft smerter. Jeg får nu vedligeholdede behandlinger mod kæbespændinger.Rikkes behandlinger og omsorg hjalp mig gennem en svær periode, og jeg kan på det varmeste anbefale hende.
Rikke Maribo S.
Igennem 2 år har jeg fået behandlinger af Rikke Godthjælp og jeg kan ikke anbefale hende varmt nok. Udover at være super empatisk, lyttende og god til at skabe ro og tryghed i behandlingen af en klient som har døjet med angst (også for nåle) og kroniske smerter i en årrække, er hendes professionelle kompetencer og indsigt i sit felt helt uden sammenligning. Hun har konkret hjulpet mig med at komme helt ud af smerte-medicin, jeg har færre migræner og min psoriasis er blevet mindre. Slutteligt har hun også hjulpet med generelle ryg og nervesmerter som ingen anden type behandling nogen sinde har kunnet.Jeg har den største tillid til hendes kompetencer. Tak Rikke for det du har gjort for mig.
Signe V.
Rikke er en fantastisk dygtig akupunktør!! Jeg anbefaler hende hermed på det varmeste til alle, der måtte have brug for akupunkturbehandling.
Bodil M.
Rikke har behandlet mig for psoriasis og allergi med stor succes! Er i dag stort set fri for alle tidligere gener, uden brug af supplerende medicin og lægemidler - stik imod hvad læger og dermatologer ellers havde stillet i udsigt.Altid sød, smilende og nærværende behandling - kan kun anbefales!
Stefan K. H.
Jeg har gået hos Rikke i en længere periode for betændelse i brystkassen. Hun er den eneste, der har formået at kunne afhjælpe det, hverken læger, fysioterapi eller andet har tidligere virket.Jeg kan varmt anbefale klinikken og Rikke.
Kristian A.
Har nu gået ved Rikke Godthjælp i en kortere periode til behandling for migræne, allergi og smerter i nakke samt lænd. Det er zoneterapi og akupunktur for både krop og sjæl. Jeg kan på det varmeste anbefale behandling hos Rikke - jeg er næsten lige begyndt og er langtfra færdig. Glæder mig allerede til de næste behandlinger - det hjælper!!!Kærlig hilsenChristine W.
Ji W.
Fantastisk dygtig akupunktør!!!Jeg kom til Rikke Godthjælp efter at have set et indslag i TV med hende. Jeg fik behandling for kvalme i forbindelse med graviditet, resultatet af behandlingen var så overvældende posetiv og jeg havde en fantastisk graviditet med ganske få behandlinger for de forskellige andre ubehag der opstod. Siden 2010 har jeg således fået afhjulpet astma, eksemer og allergi. Rikke kan hjælpe med alt hvad jeg har haft a helbredsproblemer siden. Når jeg har stress og andre mere mentale situationer forsvinder de også med hjælp fra Rikke Godthjælp. Anbefaler på det varmeste!
Helle C.
Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev
Du har valgt nyhedsbrev omkring vores behandlinger
Her finder du klinikken
GODTHJÆLP flytter. Pr. 16. september finder du os på Sortedams Dosseringen 59, 2100 København Ø